Nee, arrogantie is over het algemeen geen eigenschap die op luid applaus onthaald wordt. Toch kon lifestyle-website bedrock niet anders dan opmerken dat opzienbarend veel ‘hoge functies’ en andere hoog sociaal gewaardeerde posities anders toch wel bekleed worden door persoonlijkheden met die aanleg.

Zou het kunnen dat mensen met een tikje arrogantie succesvoller zijn? En zo ja, aan welke capaciteiten of gewoontes hebben zij dat dan te danken? Vier mogelijke opties op een rijtje.

1. Arrogante mensen uiten hun woede

Als iemand tegen de kar rijdt van iemand met een arrogant karakter, dan zal die persoon dat geweten hebben ook. Arrogante mensen nemen namelijk geen blad voor de mond, en uiten rechtstreeks wat ze voelen, ook als wat ze voelen woede is.

Daardoor komen arrogante mensen vaak intimiderend over, waardoor ze ook vaker hun zin zullen krijgen en dus ook vaker hun weg weten te banen naar die functies en posities die zij – en eigenlijk iedereen met hen – wel zouden willen bekleden.

2. Arrogante mensen zijn geen pleasers, integendeel

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die door hun supervisors als arrogant getypeerd werden, ook niet bijster hoog scoorden op karaktereigenschappen rond de parameter ‘aanvaardend’. Als er iets voorvalt dat arrogante mensen niet zint, dan zullen ze dat zeggen. Stelt er iemand iets voor dat zij liever omgekeerd zouden zien gebeuren, ook.

Arrogante mensen worden in het verlengde met deze lichtjes afstotelijke eigenschap, dan ook vaak wel eens als ‘moeilijke mensen’ omschreven. Omdat je als ‘niet arrogant’ persoon wél eerder de neiging hebt om compromissen te sluiten en water bij de wijn te doen, valt het dan ook vaak voor dat de tegenpartij bij een nakend conflict de halsstarrige arrogante volhouder – voor het bewaren van de lieve vrede – maar gewoon zijn zin geeft. Van die toegeeflijkheid profiteert de ‘arrogante medemens’ natuurlijk, want zo krijgt hij zijn zaakjes veel makkelijker dan anderen voor elkaar.

3. Arrogante mensen durven hun wil doordrukken

Uit datzelfde onderzoek blijkt bovendien dat arrogante mensen – suprise, surprise – ook hoog scoren op dominantie. Wie dominantie uitstraalt, zal er sowieso al voor zorgen dat zijn wil ‘wet wordt’ voor mensen die veel minder zeker in hun schoenen staan. Zelfs als die mensen in principe niet akkoord zijn met de visie van de arrogante tegenpartij, dan nog zal het aanvoelen van de dominante sfeer er vaak voor zorgen dat het hele gebeuren onder de radar toch in de richting van de tegenpool geduwd wordt.

Dominante mensen hebben dan ook een grote voorsprong wanneer het gaat om het verkrijgen van een machtspositie: door zichzelf als vanzelf al in die rol te plaatsen, komen ze ook op de werkvloer en in sociale situaties al snel in die functie terecht. Het gaat zelfs zover dat dominantie in bepaalde situaties – en mits een niet té doorgedreven variant – als een aantrekkelijke factor gezien wordt, vooral op vlak van liefdesrelaties dan.

4. Arrogante mensen zien zichzelf als superieur

Een laatste – en misschien wel belangrijkste – factor in het succes van arrogante mensen, is dat ze zichzelf letterlijk als superieur zien aan mensen in hun omgeving. Wie zichzelf als ‘beter dan diegene die tegenover hem zit’ percipieert, zal niet alleen minder geremd zijn in zijn doen en laten, hij zal ook letterlijk meer voor elkaar krijgen, want niet bang om dingen voor te stellen of te doen.

Bovendien werkt zo’n superioriteitsgevoel ook als een soort van ‘self fulfilling prophecy’: wie zichzelf beter vindt, zal zich daardoor ook zelfzeker gedragen, wordt vervolgens ook door de ander als zelfzeker en capabel gepercipieerd, wat de sowieso al arrogante persoon dan weer nogmaals een bevestiging geeft van hoe goed hij of zij wel niet bezig is, wat het zelfzekere gedrag vervolgens opnieuw bevordert. Op die manier creëer je als het ware een vicieuze cirkel – of een opwaartste spiraal zo je wil – in de richting van succes.

Lees ook:

SOURCE: bedrock.nl