Het belang van het ABC

In het Nationaal Geluksonderzoek werd ook het zogenaamde ABC van het geluk onderzocht. Het ABC bestaat uit drie belangrijk factoren: De A staat voor autonomie en bekijkt in welke mate men zelf beslissingen kan nemen. De B staat voor betrokkenheid
en houdt verband met sociale relaties en eenzaamheid. De C staat voor competenties en geeft aan hoe bekwaam en zelfzeker men zich voelt in dagelijkse activiteiten.
Het ABC is zowel van toepassing in het privéleven als op het werk. Vrij uniek aan het onderzoek was dat het ABC van het privéleven werd onderscheiden van het ABC op het werk. Wie voor zichzelf beslissingen kan nemen en belangrijke keuzes kan maken, voelt zich gelukkiger. Ook wie een boeiend sociaal leven heeft en zich bekwaam voelt in het leven of op het werk is meer tevreden. Vooral in het privéleven lijkt het ABC een grote invloed op het geluk van de Belgen te hebben. Uit de cijfers blijkt dat een stijging van 1 punt op één van de ABC’s het algemeen geluk sterk doet stijgen.

Alweer zijn het de 60-plussers die beter scoren op het ABC in hun privéleven. Dit zou mee kunnen verklaren waarom zij meer tevreden zijn met hun leven dan jongere generaties in België. Psychologe Sylvie Loumaye legt uit: “Vandaag de dag heeft een persoon van 60 jaar een betere gezondheid dan voordien, terwijl ze in het algemeen een lagere familiale last dragen. Ze voelen zich comfortabel in een breed netwerk van relaties die werden opgebouwd gedurende hun hele leven. Op het moment van het pensioen maken ze keuzes die echt bij hen passen, waardoor nieuwe ervaringen hen kennis geven die hun gevoel
van bekwaamheid verder vergroot.

Meer over geluk & welzijn:

1 2 3
bekijk op één pagina