We praten niet graag over geld, maar als het anoniem kan, vertellen we honderduit. De resultaten van onze online enquête over vrouwen en geld geven dan ook een ongeziene inkijk in je boekhouding en budget. Wij delen graag de belangrijkste resultaten. Vandaag: de loonkloof.

Gimme more!

Vrouwen en hun loon

Wie slim is, onderhandelt nog voor de aanvang van haar job over het loon. Maar bij 79 procent van de vrouwen was er volgens hen geen ruimte voor onderhandelen of durfden ze het gewoon niet. Bij de 21 procent die het wél deed, ving 6 procent bot. Wie eenmaal de job te pakken heeft, blijft helaas ook vaak rondjes draaien rond een hoger loon. Wie ooit het bureau van de baas is binnengestapt om opslag te vragen, weet hoe lastig het kan zijn, want je moet al enige assertiviteit aan de dag leggen. Misschien is dat de reden waarom 74 procent van de vrouwen het nog nooit heeft gedaan.

“Uit een rapport van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blijkt dat mannen gemiddeld 20 procent meer verdienen dan vrouwen”

De loonkloof in België

Wat de nastreving van gelijke lonen voor mannen en vrouwen betreft, is België een van de slechtste leerlingen in de Europese klas. Bedrijven krijgen bijvoorbeeld geen sancties als de genderneutraliteit niet wordt gerespecteerd. De verplichting om salaristransparantie te respecteren, wordt ook niet toegepast. Daardoor blijft de loonkloof een heikel punt. Uit een rapport van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blijkt zelfs dat mannen gemiddeld 20 procent meer verdienen dan vrouwen, maar dat ligt natuurlijk ook aan het feit dat vrouwen veel vaker parttime werken.

Willen maar niet krijgen

Een onderzoek aan de Harvard Business School bevestigt dat vrouwen het lastiger hebben bij loononderhandelingen. Er werd bij 4.600 werknemers van 800 bedrijven gepolst naar hun ervaringen op dat vlak. Daaruit bleek dat slechts 15 procent van de vrouwen die om een loonsverhoging vroeg, haar zin kreeg. Bij de mannen was dat 20 procent.

‘Nu pas?!’

Ann (37) werkt bij een groot, internationaal voedingsbedrijf. “Ik heb jaren niet durven te onderhandelen over mijn loon, terwijl de mannen in mijn afdeling zonder schroom het hr-bureau binnenstapten. Toen ik het eindelijk wel aandurfde, heb ik me eerst een week voorbereid en alle argumenten op papier gezet. Ik viel bijna van mijn stoel toen ik zonder veel problemen de opslag kreeg die ik vroeg. Die mevrouw zei zelfs dat ze mij al veel vroeger in mijn carrière had verwacht. Verdorie zeg, had ik dat maar eerder geweten.”

Wie heeft de enquête ingevuld?

Feeling organiseerde deze zomer een grote online enquête met als onderwerp ‘vrouwen en geld’. In totaal vulden 1.459 Belgische vrouwen de enquête in, van wie 965 Nederlandstalige en 793 Franstalige. De meeste deelnemers waren ouder dan 25 jaar, met een zwaartepunt in de categorie 45-plussers. Daarvan is bijna 40 procent samenwonend of getrouwd met kinderen, 25 procent samenwonend of getrouwd zonder kinderen, 10 procent alleenstaand met kinderen en nog eens 20 procent is alleenstaand zonder kinderen. De rest woont in bij ouders, familie of vrienden. Meer dan de helft van de ondervraagden is bediende, ambtenaar of docent.

Meer over geld:

Tekst: Evelien Rutten – Beeld: Getty