Home Psycho & Relatie Flirten kun je leren: een flirtcoach verklapt haar tips

Flirten kun je leren: een flirtcoach verklapt haar tips

Flirten kun je leren: een flirtcoach verklapt haar tips

We flirten overal en met iedereen, we flirten er dus op los. We doen het niet alleen in een amoureuze context, maar ook met de buurman, de postbode en zelfs met de kleuter voor je op de bus. Bovendien is flirten ook een machtig instrument in een professionele omgeving.

Lees ook: welke 5 slechte relatiegewoontes romantiek doden

Je hebt mensen die het van nature hebben: die vrolijke, speelse, welja schalkse manier om de wolken meteen te laten opentrekken wanneer ze in de buurt van andere mensen komen. Ze zijn gul met complimenten, die oprecht klinken bovendien, tonen zich geïnteresseerd in het verhaal van de ander en wagen zich af en toe aan een zachte plaagstoot, die hen meteen vergeven wordt. Met andere woorden: ze flirten zich een weg door het leven.

Een cocktail van factoren

Vrouwelijke charmes op het werk doen het goed, zo hebben ook onderzoekers van de University of California en de London School of Economics geconstateerd. De motieven zijn niet altijd seksueel van aard toch zijn de troeven die worden ingezet herkenbaar: een cocktail van warmte, vriendelijkheid, speelsheid, sexiness en complimenten. De onderzoekers beschouwen vrouwelijke charme als strategisch gedrag om diegene waarmee je onderhandelt een goed gevoel over zichzelf te geven, zodat ook jij er misschien in slaagt je doel te bereiken. Een modellenlook is daarbij absoluut geen must. De kunst is het juiste evenwicht te vinden tussen flirten en gewoon vriendelijk zijn.

Vrouwen die té ongeremd vriendelijk zijn, worden soms als te opdringerig en uitsloverig beschouwd. Overtuigend flirtgedrag is gestoeld op een zekere mate van assertiviteit en zelfzekerheid, waardoor duidelijk wordt dat de flirtster iets voor je wil doen, maar tegelijk haar eigen behoeften niet uit het oog verliest.

Flirtpotentieel

Flirtcoach Esther Popelier is van mening dat iedereen flirtpotentieel in zich heeft. Je aandacht focussen op de ander is een belangrijk onderdeel van flirten. En dan valt het woord dat we al een paar keer eerder hoorden: “Iedereen heeft het in zich om verbinding met een ander te maken.” Goed flirten houdt in dat je in staat bent een ander een goed gevoel over zichzelf te geven, zegt Popelier. “Dat houdt in dat je ook jezélf een goed gevoel over jezelf geeft, dat je je aandacht goed weet te richten en dat je erin slaagt vlot non-verbaal contact te maken.” Volgens Popelier is het belangrijk dat je situatie leert aanvoelen. “Voelen is de motor van het onbewuste.”

Sekseverschillen

En hoe zit het met de sekseverschillen in flirtgedrag? “Mannen hebben moeite om toe te geven dat ze ook weleens flirten met mannen, terwijl de manier waarop ze zich gedragen tijdens het netwerken wel degelijk thuishoort onder de noemer sociaal of zakelijk flirten”, zegt Popelier. Daarmee bedoelt ze dat een man, ook in een commerciële context, bijvoorbeeld gemakkelijk belangstelling zal tonen voor iemands hobby’s of interesses, en zijn kunde op dat vlak prijzen. Of een compliment zal geven over iemands knappe wagen, zeker als hij weet dat de ander daar gevoelig voor is.

Popelier: “Vrouwen hebben soms de neiging meer oog te hebben voor datgene waarin ze verschillen van een ander dan voor datgene wat hen verbindt. Ze zijn geneigd te focussen op elkaars voorkomen, kunde en uitstraling. Op die manier benadrukken we algauw de verschillen,terwijl goed flirten veronderstelt dat je naar overeenkomsten op zoek gaat.”

Meer over relaties & seks: