Home Psycho & Relatie Hoe communiceer je in een nieuw samengesteld gezin?

Hoe communiceer je in een nieuw samengesteld gezin?

Hoe communiceer je in een nieuw samengesteld gezin?

Heb jij een nieuw samengesteld gezin? Je bent zeker niet alleen. Ongeveer 1 op 4 gezinnen in Vlaanderen is het. Toch is het niet eenvoudig, want twee derde van de gezinnen gaat binnen de 3 jaar opnieuw uit elkaar. Het is dus hard werken, en dat weet Steve Brouwers maar al te goed. Hij is papa van 2 kinderen en heeft 2 pluskinderen. In zijn boek ‘Bijna alles wat je moet weten over nieuw samengestelde gezinnen, kort samengevat’, leert hij je hoe je het allemaal aanpakt. Aan Feeling verklapt hij 3 dagen lang zijn gouden tips voor nieuw samengestelde gezinnen. 

Je kan geen gedachten lezen. Als de communicatie stopt, beginnen de veronderstellingen en misverstanden. Bouw daarom in je relatie momenten in waarop je bewust communiceert met je partner, je kinderen en je pluskinderen, maar ook met de vader of moeder van je kinderen. Enkele gouden tips.

Zeg tegen kinderen NOOIT negatieve dingen over hun vader of moeder

Het is niet makkelijk voor de kinderen om een scheiding te verwerken. Als je hen opzadelt met negatieve gedachten over hun vader of moeder, dan zal dit het proces naar een nieuwe situatie moeilijker maken. Kinderen zijn loyaal en zullen nooit partij kiezen tussen jou en hun vader of moeder. Het zal niet altijd makkelijk zijn om je hieraan te houden, je zal vaak op je lip moeten bijten als je niet akkoord gaat met een actie van de vader of moeder van je kinderen. Het is altijd beter om dit met hem- of haarzelf te bespreken. Je kinderen kunnen hier immers niets mee want voor hen zijn dit twee verschillende werelden.

Beleg een kernkabinet (tussen ouder en eigen kinderen)

Ga op regelmatige momenten samenzitten met je eigen kinderen (en alleen met hen) en praat over de thuissituatie. Hoe ervaren zij die? Vinden ze hun plek? Wat gaat er goed en wat niet? Misschien zitten ze met iets en dan kunnen ze er tijdens dit moment vrijuit met je over praten.

Beleg een algemene vergadering (met het nieuw samengesteld gezin)

Creëer een moment met het hele gezin om samen te zitten en te bespreken wat er goed en slecht gaat. Worden alle afspraken nageleefd? Zijn er zaken die niet gebeuren? Is iedereen gelukkig? Belangrijk is dat jij en je partner het voortouw nemen en bespreken wat er in het kernkabinet is besproken.  Laat merken dat er geluisterd wordt naar de gevoeligheden van de kinderen.

Kinderen zijn geen boodschappers

De kinderen mogen geen druk voelen om boodschappen van jou over te brengen naar hun vader of moeder. Als je iets wil zeggen tegen de vader of moeder van je kinderen,  moet je het vooral zelf doen. Kinderen moeten kinderen blijven, het is niet hun verantwoordelijkheid om boodschappen over te brengen. Als je niet ‘face to face’ wil communiceren met de vader of moeder van je kinderen, zijn er genoeg andere opties zoals sms, WhatsApp, Messenger…

Breng de vader/moeder van je kinderen zelf op de hoogte van je nieuwe relatie

Heb je een nieuwe relatie, laat het dan niet aan je kinderen over om dit nieuws te brengen. Ten eerste is dit niet hun taak. Ten Tweede kan je ervoor zorgen dat te hevige reacties van je kinderen voorbij zijn wanneer te terug naar hun mama of papa gaan. Een bijkomend voordeel van het feit dat hun vader of moeder op de hoogte is, is dat je tegen de kinderen open kan zijn. Dit zal hen het gevoel geven dat het oké is om er ook bij hun vader of moeder over te praten.

Laat de communicatie met je eigen kinderen NOOIT via je nieuwe partner verlopen

Neem je verantwoordelijkheid in de communicatie met je eigen kinderen, zodat zij jouw mening horen en je daadkracht waarnemen. Steek je hoofd niet in het zand en laat je partner niet de rol van communicator met je kinderen opnemen. Als hij of zij iets meedeelt zal er misschien weerstand zijn. Het kan ook zijn dat de boodschap niet gebracht wordt zoals jij het in je hoofd hebt. Dat wil je natuurlijk niet. Neem dus die rol zelf voor je rekening.

De plusouder bemoeit zicht nooit rechtstreeks met de partner van je vorige man/vrouw

Het kan gebeuren dat er zaken zijn die je niet oké vindt: dat hij of zij nog teveel weegt op je nieuwe relatie en dat het soms lijkt of jullie met drie in bed liggen. Praat er dan over met je partner en laat hem of haar de zaken aanpakken. Want jij zal dit nooit kunnen doen. De vorige partner zal dit nooit aanvaarden van jou. Dat zou je zelf ook niet doen natuurlijk.

Meer artikels met tips voor de kids: