Home Psycho & Relatie Leren vergeven in 6 stappen
Leren vergeven in 6 stappen

Makkelijk gezegd: het is vergeven en vergeten, maar in de praktijk blijkt dat wel wat lastiger. Toch is het belangrijk om te kunnen loslaten. Voor de ander, maar vooral voor jezelf. Leer omgaan met die moeilijke situatie en leer vergeven.

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt. We worden gekwetst door iemand uit de familie of door een goede vriendin. Woorden, bedrog, verraad, ze kunnen allemaal aanleiding geven tot verdriet, boosheid en wrok. En in de meeste gevallen is het moeilijk om te vergeven. Toch moeten we leren loslaten en verdergaan met het leven, we moeten leren vergeven en wel om de volgende redenen. 

Voor je gezondheid

Boosheid of wrok koesteren zijn begrijpelijke reacties wanneer iemand je heeft gekwetst. Volgens psychotherapeute Ingrid Blommaert is het een soort afweermechanisme om niet bij een dieper liggende pijn te komen. Maar vasthouden aan deze gevoelens kan nefast zijn voor je gezondheid: je komt in de verbittering terecht, gaat je fysiek moe voelen,… Het kan mogelijk een burn-out veroorzaken en je erg prikkelbaar maken. De onverwerkte pijn kan ook leiden tot ontstekingen, artritis of zelfs een hernia. Maar natuurlijk verschilt dit van persoon tot persoon.

Voor je relatie

Wanneer er een derde in het spel komt bij een relatie zijn onbegrip, boosheid en wrok ook gevoelens die vaak komen opspelen. In sommige gevallen kan het het einde van de relatie betekenen, anderen kiezen ervoor om aan hun relatie te werken en samen te blijven. In beide gevallen is het belangrijk om je ook hier te verzoenen met het verleden en de wortels van wraak niet verder te voeden. Dan pas heb je de kracht om te vergeven en je waardigheid weer te herstellen.

Voor jezelf

Vergeven is vaak een kwestie van een volwassen houding aannemen, iets vanop een afstand bekijken en relativeren. Men gaat er dikwijls van uit dat vergeven enkel een voordeel is voor de ander, maar in feite gaat het om geven aan jezelf en jezelf verzorgen. Ook is het zo dat vergeving niet noodzakelijk een uitgesproken gegeven moet zijn. Het is de interne beweging van het vergeven die telt. Dit kan bijvoorbeeld in een situatie waarbij de persoon die je vergeeft al is overleden.

Leren vergeven in 6 stappen

Hoe leer je omgaan met een moeilijke situatie uit je verleden? Hoe kan je leren vergeven? Lees hier 6 handige tips.

1. Erkennen

Erken de situatie uit het verleden door ze te analyseren. Denk nog eens na over het gebeurde, herbeleef het als het ware en laat de gevoelens die jij voelt tot je komen. Sta even stil bij de pijn en zeg niet te snel dat je alles vergeven hebt.

2. Aanvaarden

Eens je de situatie hebt geanalyseerd is het belangrijk om te aanvaarden dat het gebeurde is gebeurd, je kan er niets meer aan veranderen. Je accepteert met andere woorden je verleden. Let vooral op je ademhaling bij het terugdenken aan het voorval. Als je rustig blijft ademen voorkom je dat gevoelens van verdriet of boosheid weer bovenkomen.

3. Leren

De analyse van wat er gebeurd is maakt het mogelijk om er ook iets uit te leren. Door je les te trekken uit een negatieve situatie ben je bestand tegen wat er in zich in de toekomst kan voordoen en leer je alles relativeren.

4. Loslaten

Op een bepaald moment moet je beslissen om je verleden los te laten. Wees ervan overtuigd dat alles mag veranderen, dan zal de last van je schouders vallen.

5. Vergeven

Dankzij de voorgaande stappen zal je minder negatief aankijken tegen het gebeurde. Als je denkt dat je in de toekomst de situatie als iets neutraals zal bekijken, ben je goed op weg. Dit is een proces en gebeurt niet van de ene dag op de andere. Eens je stilgestaan hebt bij het voorval en het hebt gerelativeerd, kan je overgaan tot vergeven.

6. Bevestigen

Een opgelucht gevoel, niet meer overvallen worden door emoties, het besef dat je sterker in je schoenen staat, een bevestiging dat je hebt vergeven. De pijn die je in het verleden voelde is niet langer een ballast maar een bron van kracht voor de toekomst.

 

Lees ook:

Zo begin je de dag altijd met een glimlach

5 tips voor meer balans in je leven van yoga- en lifestylecoach Goedele Leyssen