Onderzoek: dit vinden vrouwen belangrijk op de werkvloer

Meer dan 4 op 10 Belgische vrouwen vinden hun capaciteiten ondergewaardeerd op de werkvloer. Dat blijkt uit cijfers van een studie die rekruteringsspecialist Hays uitvoerde. Nog opvallend: één op de vijf Belgische vrouwen voelt zich gediscrimineerd ten opzichte van haar mannelijke collega’s.

Blij met je vrouwelijke baas? Niet zo vreemd. Hier lees je waarom.

De ‘Diversity at Work’ survey van Hays, peilt jaarlijks naar de positie van de vrouw op de werkvloer. De studie onthult dat meer dan 4 op 10 Belgische vrouwen vinden dat vrouwen en mannen met dezelfde capaciteiten niet gelijk worden betaald of verloond. De resultaten tonen bovendien dat één op de vijf vrouwelijke respondenten vindt dat ze niet dezelfde carrièremogelijkheden heeft als haar mannelijke collega’s.

Vrouwen schatten hun carrièrekansen slechter in als ze een mannelijke leidinggevende hebben. 21% van de Belgische vrouwen met een mannelijke leidinggevende gelooft immers niet dezelfde carrièrekansen te hebben als haar mannelijke collega’s. Bij vrouwen met een vrouwelijke leidinggevende is 14% die mening toegedaan.

In het algemeen zien vrouwen hun carrière-uitzichten wel wat positiever in dan vorig jaar: daar waar dit jaar 20% van de vrouwelijke respondenten vindt dat ze niet dezelfde carrièremogelijkheden heeft als haar mannelijke collega’s was vorig jaar 30% van de vrouwen die mening toegedaan.

Flexibiliteit

Als er gevraagd wordt naar de ambities van mannen en vrouwen antwoordt slechts de helft van de Belgische vrouwen een leidinggevende positie te willen bereiken, ten opzichte van  7 op 10 van de mannen.

Ook zegt meer dan de helft van de respondenten (67%) dat flexibel werken de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies verbetert. Maar slechts 55% van de respondenten heeft die mogelijkheid. Bovendien hebben meer mannen (67%) dan vrouwen (46%) de mogelijkheid tot flexibel werken. Elise Denecker, Recruitment & Development Manager bij Hays: “Wij zien een toenemende trend naar mobiel en flexibel werken die beter toelaat een carrière uit te bouwen terwijl bijvoorbeeld thuis een huishouden moet worden gerund. Toch lijkt het nog onvoldoende ingeburgerd zodat vooral vrouwen de ambities temperen.

Meer zwangerschapsverlof voor mannen: vrouwen en millennials zijn pro!

Een ander opmerkelijk resultaat van het onderzoek is dat meer vrouwen dan mannen vragende partij zijn om zwangerschapsverlof voor vaders gelijk te trekken aan dat van moeders: 41% van de mannen is voor, bij de vrouwen is dat 56%. Elise Denecker: “Dit is in lijn met de vraag naar flexibel werken. Gedeelde lasten laten toe de carrière sneller weer op te pikken en verder uit te bouwen”, zegt ze.

En ook millennials vinden het belangrijk dat mannen evenveel tijd kunnen doorbrengen met hun kinderen. 6 op 10 van de 26 tot 40-jarigen is voor het gelijktrekken van zwangerschapsverlof voor mannen en vrouwen t.o.v. 4 op 10 in de andere leeftijdsgroepen (25 en jonger, 41 tot 54-jarigen en 55+). “Millennials hechten veel waarde aan work-lifebalans en hun normen en waarden wat betreft genderpatronen zijn erg vooruitstrevend te noemen. Millennials stappen af van het traditionele ‘vrouw aan de haard’. Voor hen is het perfect normaal dat de vrouw een hoge functie bekleedt en de man vaker thuis is voor de kinderen. Dat is een duidelijk merkbare evolutie”, aldus Elise Denecker.

De leiders van morgen: vrouwelijke millennials

Uit de enquête blijkt dat millennials ambitieuzer zijn dan andere leeftijdsgroepen. 44% van de 26 tot 40-jarigen zegt immers een toppositie te willen bereiken. Bij de 25-jarigen en jonger is dat slechts 20%, bij 41 tot 54-jarigen 30% en bij 55+ 6%.

Mannen uit deze leeftijdsgroep zijn niet per se ambitieuzer. Uit het onderzoek van Hays blijkt dat vrouwelijke millennials ambitieuzer zijn dan hun mannelijke tegenhangers. Van de vrouwelijke millennials ambieert namelijk 52% een toppositie. Onder mannen ligt dat aantal met 38% een stuk lager.

Meer artikels over job & carrière:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content

Gesponsorde content