Spring jij iedere ochtend goedgeluimd je bed uit om naar je werk te vertrekken? Top, en niet onbelangrijk, want gemiddeld maakt onze job bijna één vijfde van ons geluk uit. Een aanzienlijk aandeel dus. Zo zouden werkzoekenden en langdurig zieken een pak minder gelukkig zijn dan werknemers en zelfstandigen, zo blijkt uit het Nationaal Geluksonderzoek van de UGent, levensverzekeraar NN en Securex.

Uit het onderzoek blijkt dat 43% van de werkende Belgen zeer tevreden is met zijn werk. 23% zegt dan weer erg ontevreden te zijn. En een goed gevoel op je job is belangrijk, aangezien het voor een groot stuk bepaalt hoe gelukkig we zijn. Zo blijkt uit de studie dat werkzoekenden en langdurig zieken een pak ongelukkiger zijn. En dat is niet zo vreemd volgens professor Lieven Annemans, die het onderzoek leidde. “Het significante verschil in levenstevredenheid tussen werkende Belgen en werkzoekenden kan onder
andere verklaard worden door het feit dat werk mensen een zekere voldoening geeft, alsook erkenning, waardering en zelfrealisatie. Het zorgt ervoor dat we onder de mensen komen. Werk is dus niet alleen maar een bron van inkomen, maar
het is ook – en misschien wel vooral – een nuttige invulling van je bestaan.’

Het ABC van geluk op het werk

Volgens de professor wordt je geluk bepaald door drie grote peilers. De A staat voor autonomie en bekijkt in welke mate men zelf beslissingen kan nemen. De B staat voor betrokkenheid en houdt onder andere verband met sociale relaties en eenzaamheid. De C staat voor competenties en geeft aan hoe bekwaam en zelfzeker men zich voelt.

Lees verder op de volgende pagina

1 2 3 4
bekijk op één pagina

Meer over geluk op de werkvloer: