Kris Colpaert schreef samen met Lynn Wesenbeek het boek ’50 tinten wijs’, waarin ze 13 bekende 50-ers aan het woord laten. Vanuit haar coaching en consultancy ervaring geeft Kris bij elk interview extra tips om zelf aan de slag te gaan. Aan Feeling verklapt ze er drie dagen lang al enkele. Vandaag geeft ze dé tips om terug een nieuwe relatie aan te gaan.

Love back in the air

Een van de geïnterviewden is Dirk De Wachter. Dirk is psychiater en tegelijk ook relatietherapeut. De thema’s die hij vanuit die rol behandelt, verdeelt hij in verschillende levensfasen. Bij vijftigers gaat het voor hem vaak over relationele impasses, hij noemt het zelfs relationele kloterijen.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het percentage echtscheidingen in het algemeen daalt, maar het aantal koppels dat na hun vijftigste nog besluit om te scheiden, is de afgelopen twintig jaar verdubbeld. Ook zestigers scheiden veel meer dan vroeger. Maar dezelfde tendens is ook waarneembaar bij zeventigers en zelfs bij tachtigers. Enkele redenen hiervoor zijn de volgende: we blijven nu langer jong, waardoor we sneller de stap zetten. De sociale druk is weggevallen, scheiden wordt meer als normaal beschouwd. Vrouwen zijn nu vaak meer financieel vrijer dan vroeger doordat ze ook een job hebben, …. Dit wil zeggen dat ook meer en meer mensen na hun huwelijk opnieuw, na een lange tijd, aan een relatie beginnen.

Lees verder op de volgende pagina

1 2 3
bekijk op één pagina

Meer over nieuwe relaties: