Groei je dichter naar elkaar toe, of loop je liefst zo ver mogelijk weg? Wij vroegen ons af of dit virus ook relaties aantast en vroegen aan experten wat zij dachten. Een scheiding hoeft niet altijd slecht te zijn, zegt Bert Van Puyenbroeck. 

 

Pro perspectief

Vluchten kan niet meer. Zoveel werd wel duidelijk door de verplichte samenhok. Als je leven plots gereduceerd wordt tot je huiskamer, dan blijft er voor sommigen heel weinig over. De problemen en demonen die voor corona al aanwezig waren maar niet altijd aan de oppervlakte kwamen, staken nu de kop op. Dat de meldingen over familiaal geweld en kindermishandeling zouden toenemen, was helaas te verwachten. Maar voor velen heeft de quarantaine dus ook rust en reflectie gebracht.

Veel mensen zijn gewoontedieren. We nemen niet zo snel een ingrijpende beslissing, ook al werkt de quarantaine soms als katalysator van zaken die al langer misliepen”

Toch gaat de quarantaine over meer dan alleen goed of slecht. Niet iedereen reflecteert, niet iedereen voelt dat dit de tijd is voor een andere aanpak, voor ingrijpende beslissingen. “Het is ook niet noodzakelijk positief wanneer je als koppel bij elkaar blijft, net zoals een scheiding niet per se slecht hoeft te zijn”, relativeert Bert Van Puyenbroeck, als docent en onderzoeker verbonden aan Thomas More Hogeschool en de VUB. “Bovendien zijn veel mensen gewoontedieren. We nemen niet zo snel een ingrijpende beslissing, ook al werkt de quarantaine soms als katalysator van zaken die al langer misliepen. Ik zie dat dikwijls bij cliënten waar het lijden heel groot is en die weten dat het anders moet, maar toch niet springen. Je kunt het vergelijken met de overkant van de rivier waar je naartoe wilt, maar je moet wel eerst de ene oever loslaten om aan de andere te geraken. Vaak doen we dat pas wanneer we een stuk drijfhout vasthebben, omdat dat toch nog wat zekerheid geeft. In die zin durf ik geen voorspellingen te doen over een stijging in het aantal scheidingen. We weten het nog niet, we moeten het afwachten.”

Intussen duurt de quarantaine, zij het op lossere schroeven, voort. Waardoor de dagen er voor veel mensen allemaal hetzelfde uitzien. En dat weegt door op den duur. “De grootste bekommernis die ik hoor van mensen, is een gebrek aan perspectief”, zegt Van Puyenbroeck. “Iedereen voelt de angst en de onzekerheid voor de toekomst. Ook studenten hebben het moeilijk. Alle dagen zijn hetzelfde en het is lastig om zich te blijven concentreren. Een gebrek aan perspectief leidt tot machteloosheid en dat leidt weer tot moedeloosheid. Je hebt er geen vat meer op, je doet elke dag hetzelfde. We kijken daarom momenteel met de studenten naar wat je kunt doen om je dag toch wat structuur te geven. Zo kun je elke dag minstens één ding doen dat leuk is, jezelf belonen. Dat geef ik ook aan andere cliënten mee. In die zin is deze quarantaine in eerste instantie een oefening in veerkracht. Zolang we het perspectief houden, zijn er mogelijkheden.”

 

Zo deden de koppels het tijdens corona:

Openingsbeeld: Getty Images – Tekst: Joane De Rijke