Uit de cijfers van het Nationaal Geluksonderzoek blijkt dat mensen met een financieel
stabiele situatie zich gelukkiger voelen dan zij die het minder breed hebben. Tot op een
bepaald niveau…

Uit het onderzoek blijkt dat mensen die tevreden zijn met hun financiële situatie 22 procent minder kans maken om ongelukkig te zijn. Het verschil in levenstevredenheid tussen iemand uit een gezin met een netto inkomen van €2.000 per maand vergeleken met iemand uit een gezin met een netto inkomen van €1.000 is gemiddeld groter dan het verschil tussen personen met een netto gezinsinkomen van €4.000 en €3.000. Deze relatie werd eerder al geopperd in buitenlandse studies en is nu ook voor België bevestigd.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen die tevreden zijn met hun financiële situatie 22 procent minder kans maken om ongelukkig te zijn

Professor dr. Lieven Annemans licht toe: “Een financieel zorgenloos leven biedt stabiliteit en gemoedsrust. Als we echter kijken naar de relatie tussen gezinsinkomen en algemene levenstevredenheid, dan merken we dat deze relatie afvlakt. Geld maakt gelukkig wanneer men weinig heeft maar vanaf een bepaald niveau vermindert dit.”
Jan Van Autreve, CEO van levensverzekeraar NN: “Er zijn vandaag heel wat zaken waar
we weinig controle over hebben. Zo blijft het bijvoorbeeld koffiedik kijken hoe ons
wettelijk pensioenstelsel er binnen 20 jaar zal uitzien, maar uitgebreid zal het zeker niet
worden. Wat we wel kunnen controleren is hoe we ons vandaag beschermen tegen een
onverwachte financiële tegenslag morgen. Zo is een goed pensioenplan en een
verzekering tegen arbeidsongeschiktheid al een hele grote stap die vandaag financiële
gemoedsrust brengt. Of hoe je je kan beschermen tegen financieel ongeluk.”

Meer over geluk & welzijn: